Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο inspeech.gr, ιδιοκτησία της εταιρείας Indigital ΑΕ. Το πρόγραμμα Inspeech είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα απομαγνητοφώνησης ιατρικών γνωματεύσεων, συμβατό με όλα τα συστήματα RIS-PACS χωρίς να απαιτείται integration.
Παρέχει δυνατότητες όπως εγγραφή και αποθήκευση της ιατρικής γνωμάτευσης απευθείας στο φάκελο του ασθενή. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στις εφαρμογές Inspeech. Η χρήση και παραμονή στον ιστότοπο αυτό συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Η Indigital διατηρεί το δικαίωμα να τροποποίησει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού ιστότοοπου αυτού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις/αλλαγές/προσθέσεις/αφαιρέσεις, τίθενται σε ισχύ αυτομάτως με την ενσωμάτωσή τους στο παρόν κείμενο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του ενσωματωμένου περιεχομένου του παρόντος Δικτυακού Τόπου το οποίο αποτελείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από κείμενο, εικόνες, ήχο, αρχεία βίντεο, gif, γραφικά, trademarks και γενικά οπτικοακουστικό υλικό, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Indigital ΑΕ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τα τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά δεδομένα που περιέχει ανήκουν στην εταιρεία Indigital ΑΕ  ή και σε τρίτα μέρη που νομίμως επιμέρους αφορούν και προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες.

Software downloads

Οι προσφερόμενες εφαρμογές της Inspeech μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας από το διαδικτυακό του ιστότοπο, είτε είναι προσβάσιμες για μεταφόρτωση (downloadable) από τον δικτυακό τόπο. Δεν παρέχουμε τις εφαρμογές μας σε φυσική μορφή (π.χ CD, DVD κ.λ.π.) για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, μείωσης των πόρων ( χαρτί, πλαστικό κτλ.) καθώς και για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών με την ένταξη των εκάστοτε ενημερώσεων επί των προγραμμάτων, κατευθείαν στο downloadable αρχείο.

Περιορισμός Αδείας

Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος Δικτυακού Τόπου με εξαίρεση την χρήση των εφαρμογών σύμφωνα με τους επιμέρους όρους χρήσης τους, περιορίζεται σε προσωπική, πληροφοριακή και όχι εμπορική. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή, αλλαγή, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή αποθήκευση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Indigital ΑΕ, παρά μόνο για λόγους αυστηρά προσωπικής χρήσεως.

Πολιτική επιστροφών

Η εταιρεία Indigital ΑΕ, ως ιδιοκτήτρια του δικτυακού τόπου inspeech.gr μπορεί να προσφέρει επιστροφές χρημάτων για ορισμένες αγορές από το inspeech.gr ανάλογα με τις πολιτικές επιστροφής χρημάτων.

  • Ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει μείωση ανταλλάγματος ή λύση της σύμβασης, μόνο εάν η έλλειψη ανταπόκρισης στις ιδιότητες του λογισμικού είναι ουσιώδης, τόσο σοβαρή πού δικαιολογεί την άμεση μείωση ανταλλάγματος ή τη λύση της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί. Η λύσης της σύμβασης γίνεται με λύση προς τον προμηθευτή.
  • Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων η οποία πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης στην Indigital της δήλωσης επιστροφής χρημάτων του αγοραστή. Η επιστροφή διενεργείται με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο αγοραστής, εκτός εάν ο ίδιος συμφωνήσει ρητά για τη χρήση διαφορετικού μέσου.
  • Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης έλλειψη ανταπόκρισης στο είδος, ποσότητα και ποιότητα της υπηρεσίας, με εξαίρεση εάν η παραπάνω έλλειψη ανταποκρίνεται σε ενημέρωση του λογισμικού το οποίο ο χρήστης παρέλειψε να ενημερώσει ή σε περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Indigital. Ο χρήστης οφείλει να ζητήσει διόρθωση του κάθε προβλήματος μέσω επικοινωνίας με το τμήμα αντιμετώπισης προβλημάτων προκειμένου να θεραπευτεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πριν προβεί σε οποιοδήποτε αίτημα λύσης της σύμβασης ή επιστροφής χρημάτων.
  • Εκτός των παραπάνω, σε περίπτωση που έχουν περάσει λιγότερες από 48 ώρες από την αγορά μιας εφαρμογής ή από μια αγορά εντός εφαρμογής, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μέσω του Inspeech. Η απόφαση λαμβάνεται συνήθως μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες.

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και σημειώστε ότι επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων. Θα λάβετε το εξής μήνυμα "Σας ευχαριστούμε για το αίτημά σας". Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την απόφαση για την επιστροφή χρημάτων. Μπορεί να χρειαστούν έως και 4 εργάσιμες ημέρες για τη λήψη απόφασης.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Nexi e-Commerce" και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.